• "Zwaag en de middenstand"

    Zondag 9 oktober organiseren wij in de Dorpskerk een bijeenkomst, waarmee wij de aftrap geven voor een nieuw boek: "Zwaag en de middenstand". De vroegere Rabobank en het bedrijf van Lou van der Laan zullen middels een diapresentatie uitgelicht worden.

    Na de pauze wordt een dorpsfilm van Ab Knol gedraaid. Aanvang is 14.00 uur en einde circa 16.30 uur, waarna we onder het genot van een drankje nog even gezellig kunnen napraten.

    De toegang is gratis.

Tot nadere berichtgeving zijn er geen open avonden!

Zwaagse vlag.

Is uw exemplaar aan vervanging toe of heeft u wel een vlaggenmast, maar hangt daar nog geen Zwaagse vlag in? Geen nood. Voor 15 Euro is deze op dinsdagavond te verkrijgen in onze werkruimte in de Dorpskerk, Kerkelaan 8 in Zwaag. U kunt ook een mail sturen naar HistorischZwaag@gmail.com en we maken een afspraak met u over levering en betaling.

 

Dorpswandeling.

Wist je, dat wij ook dorpswandelingen organiseren? We horen je zeggen: Wat is er dan te zien in ons dorp? Eigenlijk is dat een goede vraag, omdat we dat juist willen vertellen. Onder leiding van een gids wandelen we langs de Dorpsstraat en aanliggende straten en wordt op verschillende plaatsen stil gestaan, waarbij uitleg wordt gegeven over hetgeen er te zien is. Niet alleen over bestaande panden, ook hoe de situatie vroeger was, wordt uitgelicht. 
De rondwandeling, die in principe op zondagmiddag wordt uitgevoerd, duurt ongeveer anderhalf uur en na afloop kan er nog in onze werkruimte worden nagepraat. Een groep kan uit maximaal 12 personen bestaan. Meer informatie is te verkrijgen door een mail te sturen naar HistorischZwaag@gmail.com. 

 

Werkplek SHZ

Bestuur SHZ

Vriend worden

“Met een donatie van minimaal 15 Euro per jaar kan je “vriend” worden van de Stichting Historisch Zwaag.

Met jouw bijdrage kunnen wij de geschiedenis van het dorp Zwaag levend houden en kunnen wij activiteiten organiseren die hier rechtstreeks mee te maken hebben. Zo organiseren wij themabijeenkomsten,  filmmiddagen, fototentoonstellingen en andere activiteiten. 

 

Enige malen per jaar ontvang je van ons een nieuwsbrief, waarin wij onze activiteiten aan je bekend maken en waarin ons laatste nieuws wordt bekend gemaakt. 

 

Stichting Historisch Zwaag brengt regelmatig een boek uit. In het verleden zijn er boeken verschenen over de oorlogsperiode, de veiling Bangert en Omstreken en Zwaag door de eeuwen heen. Vrienden krijgen het boek gratis uitgereikt, mits de bijdrage over een bepaalde periode is voldaan.

 

Je kunt vriend worden door overmaking van een bedrag van minimaal 15 Euro op rekeningnummer NL50 RABO 0307 7463 99 t.n.v de Stichting Historisch Zwaag onder vermelding van je naam en woonadres. 

Daarnaast willen wij graag dat je een mail stuurt aan historischzwaag@gmail.com, met de mededeling dat je het geld aan ons hebt overgemaakt en waarin je je gegevens, dus naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer aan ons doorgeeft. 

Vervolgens bevestigen wij je inschrijving via dit mailadres. Je gegevens gebruiken wij enkel voor onze eigen administratie.”

Agenda 2022

Z0. 09-10,  Zwaag en de middenstand
     
     
     
     
     

 

 

Zwaag '40-'45

75 jaar Vrijheid