Tijdlijn

1250

Paus Innocentius de IV-de kent een privilege toe waarin wordt geschreven dat de kerk van Zwaag met al z’n bezittingen onder zijn bescherming kwam en dat de Zwaagse parochie elk jaar een klooster moet ondersteunen.

 

1287

Grote overstromingen, St. Luciavloed.

De St. Luciavloed trof vooral het noorden van Nederland, met name Friesland. Door deze vloed van vreselijke omvang werd de Waddenzee gevormd, en de Griend verdween bijna onder de golven. Verder was deze watersnood de doorslag voor het ontstaan van de Zuiderzee, waardoor West Friesland definitief werd gescheiden van het huidige Friesland. Alle dorpen die dus op de plaats van het huidige IJsselmeer en de Waddenzee liggen, zijn door deze vloed van de kaart geveegd.

 

1289

Floris de V-de, graaf van Holland, slaagt erin de westfriezen onder zijn invloedssfeer te krijgen.

 

1298

Zwaag wordt aangeslagen voor 26 riemen, zoveel mensen moeten kunnen roeien in tijden van oorlog.

 

1304

De Swaecher Cogge meet 3600 morgen groot.

 

1307

Willem, paap van Zwaag, schenkt goederen aan de Abdij van Egmond.

 

1343

De inwoners van Zwaag moeten gezamenlijk 400 guldens belasting betalen.

 

1388

De Augustijnen bouwen een klooster bij de Krijterslaan, het klooster van het Nieuwe Licht.

 

1406 19 juli

Zwaag krijgt van Stadhouder Willem de VI-de stadsrechten en tegelijkertijd wordt het grondgebied drastisch ingeperkt en gaat Zwaag noodgedwongen een samenwerking aan met Hoorn.

 

1436

Wognum, Wadway, Nibbixwoud en Hauwert komen onder toezicht van Hoorn.

 

1506, 2 oktober

De koning van Spanje bepaalt dat Zwaag het onderspit delft in een rechtszaak.

 

1507

Hoorn stuurt een klaagbrief naar het bisdom van Utrecht over de in Zwaag geboren Claes Veers die Hoorn heeft verweten allerlei bestuurlijke en financiële zaken verkeerd af te handelen ten nadele van Zwaag.

 

1566, 14 juli

Eerste hagepreek in West Friesland bij het klooster door Jan Arends.

 

1568

Dirk Maart van Schagen valt het Regulierenklooster aan met 28 gezellen; aanval wordt afgeslagen door de Zwaagse bevolking.

 

1571, 12 november

Volkstelling met opgave van bezit en grond.

 

1573

Het klooster wordt gesloopt in opdracht van de Prins van Oranje om de Spanjaarden de weg af te snijden.

 

1650

Zwaags grondgebied beslaat nog slechts 735 morgen.

 

1659

Eerste pastoor in Zwaag: Willem Sybrandi.

 

1675, 27 augustus

Symen Jans koopt pand van burgemeester Jan Elberts om eerste katholieke kerk in te vestigen. november: Novemberstormen met overstromingen. Alle binnendijken (moeten) worden verhoogd.

 

1708

Loterij voor de gereformeerde kerk van Zwaag tot maximaal 400 gulden.

 

1710

Het is niet langer toegestaan te roken in het vlas, koren, hooi en tijdens het beklimmen van het dak.

 

1711

Aanstelling van de eerste doodgraver die vanaf dat jaar de graven maakt.

 

1717

Lodewijk Piaat is er met ruim 400 gulden van de loterij van door; twee gemeenteraadsleden gaan achter hem aan tot in Rotterdam

 

1724

Mary Buijsman wordt secuur opgeborgen in het oude mannen en vrouwenhuis in Hoorn omdat ze veroorzaakster is van de brand van drie huizen op 't Keern.

 

1725, 28 oktober

Jan Dekker zit als slaaf vast in Marokko; vier Zwagers beginnen een actie om hem vrij te kopen; ze hebben 2500 gulden nodig, goed voor een boerderij met 7 hectare grond.

 

1739

Er lag een vondeling op de Koewijzend; de dominee doopte het als Mozes, en na een paar weken overleed het in het weeshuis in Hoorn.

 

1744

Veepest. Er worden personen aangesteld als veearts; Zwaag verliest een kleine 600 dieren, zo’n 70%.

 

1747

De gemeente telt 121 weerbare mannen tussen de 16 en 60 jaar, waarvan 72 rooms katholiek, 47 gereformeerd, 1 luteraan en een mennonist.

 

1795, 17 juni

In de kerk mogen geen huwelijken meer worden voltrokken voordat ze bij het gemeentehuis zijn aangemeld, klokken zijn geluid en er een advertentie met het voorgenomen huwelijk op het bord is gehangen... Gemeentebestuur: Pieter Gons,Claas Kistemaker, Claas Aris Bijman, Dirk Visser, Maarten Duyves, Pieter Slagter en Jan Ootes.

 

1798, 4 augustus

Volkstelling: 519 inwoners, 339 RK en 180 Gereformeerd.

 

1799, augustus

Engelsen bezetten voor korte tijd grote delen van Noord Holland. Ook Zwaag. Er moesten paarden en wagens worden geleverd: een paard van 69 gulden, een wagen van 10,=, en paard van 40 gulden, een combinatie van paard en wagen van 220,=, twee paarden van 70,= en 120,= en een wagen van 80,=. Totaal 703 guldens.

 

1804, 3 mei

Een nieuw gemeentebestuur van zes leden gaat 6 guldens per jaar verdienen en op schouwdagen een gulden per toerbeurt.

 

1806, 18 januari

Gerrit Keizer wordt te oud bevonden als veldwachter. Hij krijgt eervol ontslag met behoud van salaris en een huis vrij van huur.

 

1812, 1 januari

Hoog- en Laag Zwaagdijk worden weer bij Zwaag gevoegd, tot 1867.

 

1819

De vier Zwagers die het meest belasting betaling aan de gemeente bepalen samen als commissie hoeveel de rest van Zwaag moet bijdragen.

 

1844

Inwoners van Hoog- en Laag Zwaagdijk voeren actie om zelfstandig te worden; Zwaag vindt het goed.

Zwaag in 1869, 1815 bunders, 1950 inwoners.

 

1909

Oprichting van de Coöperatieve vereniging Bangert en Omstreken door Willem Balk.

 

1979

Zwaag wordt, voor wat er van over is, bij Hoorn gevoegd.