75 jaar Vrijheid

Als gevolg van de coronacrisis is alles anders! Ook de viering van 75 jaar vrijheid is ietwat in het gedrang gekomen.
We hadden het heel mooi bedacht: in samenwerking met het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en de andere historische verenigingen en stichtingen in Westfriesland, een tentoonstelling maken over de Tweede Wereldoorlog, gericht op onze regio en met ruimte voor lokale informatie. Ons plan was het om dit op 25 en 26 april in de Dorpskerk te tonen. Ook was er contact gezocht met de basisscholen in Zwaag en Zwaagdijk-West. Zij zouden beurtelings de beschikking krijgen over de tentoonstelling, zodat ook de jeugd kennis kon nemen van hetgeen in de periode 1940 - 1945 gebeurd is. Doel was hen bewust te maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Ook in zorgcentrum De Perelaar zou ruimte vrij gemaakt worden voor het plaatsen van onze tentoonstelling. Jammer genoeg ging dit dus allemaal niet door.

Als alternatief hebben wij een digitale versie op onze website geplaatst. Onder andere zijn er Zwaagse gebeurtenissen te bekijken. Gebeurtenissen, die ook beschreven staan in het boek "Oorlog in Zwaag", dat nog steeds bij ons te verkrijgen is.

Hier zijn de tentoonstellingsborden te bekijken. Wij hopen dat er evengoed massaal naar gekeken wordt. Het is zeker de moeite waard!

Zwager Jozef Buis werd op 24 oktober 1944 in Amsterdam op de Apollolaan, met 28 anderen, doodgeschoten als vergelding voor de moord op een hoge Duitse officier.
Het bijgaande filmpje, met ook beelden uit Zwaag, toont het verhaal van deze dramatische gebeurtenis.